Barion Pixel
Edit Content

Kövess minket

Általános szerződési feltételek

1. Általános rész
A youtubershow.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a youtubershow.hu webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési
feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg a Szolgáltató által az Ügyfelek részére eladásra felkínált Belépőjegyek megvásárlásának feltételeit, valamint a Szolgáltató és az Ügyfél között
keletkező jogokat és kötelezettségeket. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Rendezvényszervezőre és a fizetést bonyolító pénzintézetre. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítsa és a Szolgáltatás használata tekintetében új vagy további feltételeket állapítson meg. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az Ügyfelet a módosítás hatálybalépését megelőzően oly módon értesíti, hogy a változásokat legalább a változás hatályba lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal
közzéteszi az Internetes Honlapján és/vagy e-mailt küld Ügyfélnek az általa megadott mindenkori
hatályos email címére. A Szolgáltató nem köteles a fenti 15 (tizenöt) napos határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új
honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód, megoldás bevezetése, valamint jogszabályi rendelkezés vagy annak változása miatt válik szükségessé, illetve, ha a módosítás a már nyújtott vagy Ügyfél által igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

 

2. A Szolgáltató adatai:
Cégnév: FIVE EVER Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 36.
Adószám: 56706709-1-29
Cégjegyzék szám: 09 09 032812
Kibocsájtó cégbíróság: Debreceni Járásbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Elérhetőség: info@theshowk.hu, +36303909966

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A webáruház rendezvényekre belépőjegyeket, fesztivál jegyeket forgalmaz. A termékeknél
megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A megjelenített termékek kizárólag online, a youtubershow.hu webáruház szoftverén keresztül rendelhetők meg. A vásárlás részleteit jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Ügyfél elfogadja. Áraink 27% ÁFA-val értendőek.

4. A megrendelés folyamata
Az Ügyfél a youtubershow.hu weboldalon regisztráció nélkül böngészhet a webshopban kínált
termékek között. Az Ügyfél a kiválasztott termék felületén a kívánt darabszám megadása után az adott Esemény
„Vásárlás” menü pontjára kattintva, a kosárba helyezve kezdeményezhet vásárlást.
A fizetési folyamat részeként az Ügyfél a Barion internetes fizetési felületére kerül átirányításra, ahol
kezdeményezheti a termék(ek) vételárának kiegyenlítését a bankkártya adatainak megadásával,
illetve a tranzakció jóváhagyásával. A sikeres tranzakció után „Sikeres vásárlás” felirat jelenik meg a képernyőn. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Részletes információ a fizetésről itt:
https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás használata során valós, pontos, aktuális és teljes körű adatokat ad meg, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat folyamatosan időszerű állapotban tartja, és szükség esetén frissíti, hogy azok mindig pontosak, valósak, aktuálisak és teljes körűek maradjanak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa vagy bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, a Szolgáltató, a Rendezvényszervező és/vagy más Ügyfelek személyes adataival, a Szolgáltatással, Internetes Honlap biztonságával vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélésesetén. A Szolgáltató minden vásárlásról számlát állít ki, a számla kiállításának időpontjában hatályos adatokkal és azokat az Ügyfél által regisztrált email címre megküldi. Jegyvásárlás előtt kérjük, tájékozódjon az adott rendezvény ÁSZF- jéről a Jegyinformáció menüpont alatt, melyet a jegyvásárlással automatikusan elfogad.

5. Belépőjegy
A vásárlás akkor tekinthető véglegesítettnek, amikor a Belépőjegyét is tartalmazó visszaigazolóemail
az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik. Ügyfél tudatában van annak, hogy a Belépőjegy semmilyen más dokumentummal nem pótolható. Ügyfél tudomásul veszi, és egyetért azzal, hogy a Belépőjegyén található egyedi kódot az adott Rendezvényszervező az adott rendezvény vagy rendezvény sorozat valamennyi rendezvényének helyszínén elektronikusan ellenőrzi és az adott rendezvényvonatkozásában, a beengedést követően azonnal érvényteleníti. A belépés feltétele a Belépőjegy érvényességének ellenőrzése. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutatószemélye megegyezik-e az eredetileg a Belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető. Ügyfél a Belépőjegy megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy a Belépőjegyet kizárólag az adott rendezvényre vagy rendezvénysorozat rendezvényeire történő belépésre használja, azt lemásolni, leutánozni, reprodukálni, sokszorosítani nem próbálja, és tudomásul veszi, hogy a Belépőjegyek annak rendeltetésétől eltérő módon való felhasználása, másolása, utánzása, reprodukálása, sokszorosítása polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

6. Az elállás joga
Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 29. §(1)
bekezdés l) pontja alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a szabadidős szolgáltatások(koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél.

7. Reklamáció
Az Ügyfél tudomással bír arról és elfogadja, hogy bizonyos Belépőjegy a rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására, illetve csak meghatározott időtartam alatti ott tartózkodásra jogosítják fel. A fellépő művész személyében, előadókban, résztvevőkben, előadásban, illetve a rendezvényben történt kisebb és/vagy indokolt változtatásra a Rendezvényszervező a jogot fenntartja, és az ilyen okból keletkező kártérítési felelősségét kizárja. A rendezvény teljes vagy részbeni elmaradása/lemondása esetén a Rendezvényszervező a házirendje, illetve egyébközleménye szerint jár el és az ezekben foglalt feltételek szerint váltja vissza a Belépőjegyet, téríti
vissza a Belépőjegy vételárát. Ha a Rendezvényszervező fizetésképtelensége miatt törli a rendezvényt, úgy a vásárlónak az előadás dátumától számítva 30 napja van, hogy írásos formában visszafizetési
igényét jelezze, mellékelve minden szükséges banki információt. Nem tudjuk figyelembe venni azokat a visszafizetési igényeket, amelyek a fent említett határidő után érkeznek be hozzánk. Szolgáltató a visszaváltásra vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Szolgáltatás árán felül, amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani, sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző személye nem kötelezhető semmilyen egyéb vélt vagy valós kár megtérítésére.

8. Ügyfélszolgálat
Szolgáltató ügyfélszolgálata munkanapokon 09:00-16:30 óra között elérhető az info@theshowk.hue- mail címen. Az e-mailben küldött levelekre 48 órán belül válaszolunk.

9. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával
az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruházáltali visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

10. Felelősségkorlátozás
A webáruházon történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell
gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

11. Adatvédelem
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül
szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Adatainak rendszerünkből történő törlését info@theshowk.hue- mail
címen kérheti tőlünk. A youtubershow.hu oldalon feltüntetett rendezvényeken hang- és képfelvétel
készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont
semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezvényszervezőkkel szemben. A rendezvényekről kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni. A rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, vagy reklámtevékenységet folytatni! A rendezvényeken 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a rendezvényszervezők nem szolgálnak ki! Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása- a hatályos törvények szerint – a rendezvényeken büntetőjogi felelősséget von maga után!

12. Egyéb jogszabályok
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja: 2023.09.26.